top of page

You are welcome here! 

Every one deserves to feel groovy. Yes, even you. Even when your brain seems to be against you and is convincing you the good is not there and it will never return, you deserve to feel groovy. Keep pushing. Keep taking steps forward. It is always OK to not be OK. It is also OK to put whatever work you need into your mental health to get back to groovy.

Thank you for listening to a song I had fun experimenting with. 

Feeling Groovy by Jason Kehl

Thank you for checking us out! You are welcome here. Everyone is welcome here. Please, feel free to check out the many different pages we have.

 

Many of them involve others sharing their stories and experiences utilizing the method of their choosing. I think you will find something you can relate with. I hope you find some level of hope and peace from what we have here.

 

Stay as long as you want and I am glad you are here! I am especially glad you are here with us on this Earth.

It is OK to not be OK. It is OK to need help. It is OK to ask for help. Sometimes we can't figure everything out on our own. It needs to be known that it is OK to ask for help. Asking for help has most definitely changed my life!

We Are Stronger Together!

Jason Kehl, Founder 💚💪😀

 

 

 

 

        

 

       

 

 

   

 

 

   A nonprofit mental health

  awareness website celebrating

  people and their experiences

  throughout life.

 

  Real People. Real Stories. Real Life.

 

 

NEW

ROCKING MENTAL HEALTH: THE PODCAST

Episode

OUT NOW!! 

 

You can hang out with me on many of the popular apps and other ways of listening. You can always cruise over to The Podcasts and listen as much as you want****
 

I'm tossing the script and I'm giving you

an even realer real me and all of my awesome

quirks that make me...well...me. Think more

of an outline approach which will provide a

lot of freedom in which to lay out the

message I intend to throw out there for each

episode. I plan on doing some good stuff for

your head while also helping mine out at the

same time. Real life, day to day, Mental

Health Awareness coming at you. Emotions

included!

IMG_6730 4_edited_edited.jpg
RMH PODcast watermark .png

Click The Image!

RMH NEW LOGO black letters transparent.png
Ben Jammin' Blogging.png
Ben Jammin' RMH The Podcasts.png
Ben Jammin' Film Projecter (2).png

RMH
Y Blogiau

Ben Jammin' Ross The Arts.png
Ben Jammin RMH The Basement Of Jams.png
Ben Jammin The Books.png

 

Check out our Newest Podcast addition over on The Podcasts page: Stories of Healing - by Vincent E. Paul

New!

New!

New!

New!

New!

Croeso!
 

What's new out of Founder-land? I'm always up to something! 
💚💪😀

Pearl Jam - Immortality (alternate lyrics) covered by Jason Kehl

Immortality is one of those mood songs for me. It fits many moods. Whether I am fed up with everything or I want to shout that I will not let mental illness define me or be held captive.

- Jason

Rocking Mental Health is a comfortable place for all of us to share our mental health and mental illness experiences. 

 

Expressed through the avenue of your choosing, whether it be Videos, Podcasts, Blogs, Music, Art, Books, and more, we are always looking to add new ideas. Let's spread mental health awareness together.

Interested in sharing your content? Send me a message! 

We would love to share your creativity!

jason.kehl@rockingmentalhealth.com

Busting and Breaking Stigma!
Check out The Blogs

Yn cyflwyno:
Stigma yn erbyn Ben Jammin'

Rat Tail

gan Chad Sogas

Mae'n Iawn Peidio Bod yn Iawn

Mae Rat Tail yn archwilio brwydr y cyfarwyddwr Chad Sogas ag iselder yn y rhaglen ddogfen hunangofiannol fer hon. Mae'r hyn sy'n dechrau fel stori hunan-ddibrisiol am y gynffon lygoden fawr a fu ganddo am bron i ddeng mlynedd (y mae ei rieni'n dal i'w chadw yn ystafell storio eu hislawr) yn mynd y tu hwnt i daith o hunan-ddarganfyddiad ac iachâd annisgwyl.

Darllenwch fwy o'r hyn y mae Chad yn ei wneud yn:www.chadogas.com

Ein Cenhadaeth:

Am beth mae Hyn i gyd?

Credwn fod angen hwb iechyd meddwl ar y byd. Mae arnom angen popeth y gallwn ei gael i helpu i chwalu'r stigma sy'n ymwneud ag iechyd meddwl. Rydyn ni'n magu'r hyder ei bod hi'n iawn bod angen a cheisio cymorth, ac yn ei dro rydyn ni'n ennill y gallu i fyw'r bywydau gorau y gallwn ni weld ein hunain yn eu byw.

Mae'n iawn Peidio Bod yn Iawn!

Mae'n iawn Gofyn Am Gymorth!

Dydych chi ddim ar eich pen eich hun!

You Matter!

Mae pob un ohonom yn gweithio i wella ein hiechyd meddwl. Nid oes unrhyw un wedi'i eithrio. Os ydych chi'n ddyn ar y ddaear hon, rydych chi bob amser yn gweithio ar wella'ch iechyd meddwl. Mae'r wefan hon i fod i fod yn lle i bawb. Gallwn ni i gyd roi rhywbeth. Gallwn ni i gyd gymryd rhywbeth. Y tu mewn fe welwch flogiau, podlediadau, a mwy wedi'u creu gan bobl fel chi a minnau. Rydyn ni i gyd wedi bod trwy rywbeth sy'n ymwneud â'n hiechyd meddwl. Mae gennym ni i gyd stori i'w rhannu. Gallwn ni i gyd gymryd rhywbeth o brofiadau ein gilydd, da neu ddrwg. Fy nod yw darparu man lle mae rhywbeth yma bob amser a all fod o fudd i bawb sy’n ymweld ac sy’n cael ei greu gan rywun tebyg i bob un ohonom.

 

Os gwelwch yn dda, edrychwch ar yr holl ddetholiadau sydd ar gael a gobeithio y byddwch chi'n dod o hyd i rywbeth a all fod yn ystyrlon i'ch bywyd ac yn ystyrlon i'ch twf iechyd meddwl.

Thinking About Getting Help For An Addiction? Visit The Resources. We have an ever growing list of websites listed providing a variety of options and topics including Rehab Centers from all over the United States.

Rocking Mental Health:
Your Mental Health and Addiction Spot

Cymerwch Y Cam Cyntaf.
Byd Newydd Gyfan Yn Disgwyl.

Get Mental Health Help
Mental Health Help Blogs
Creative Ways to Promote Mental Health

Wedi'i Roi i Hedfan

Dwi wastad wedi bod eisiau ceisio disgrifio cân Pearl Jam Given To Fly gyda phaentiad. Wel dyma hi "Given To Fly". Wedi'i greu gan ddefnyddio pad celf digidol (offeryn rydw i'n dal i ddysgu sut i ddefnyddio).

Rydyn ni i gyd yn cael ein Rhoi i Hedfan. Efallai y byddwn yn cymryd gwahanol lwybrau i gyrraedd yno, ond yn gwybod eich bod i fod i hedfan! Weithiau mae'r llwybr yn cynnwys rhai mannau tywyll. Byddwch yn amyneddgar. Dyfalbarhau. Gallwch chi gyrraedd yno ac fe fyddwch chi'n cyrraedd ac rwy'n credu bod hyn yn wir i bawb.

 

"Pwy ydw i?" gan Jason Kehl

Os gwelwch yn dda Ystyriwch Rhoi

Who Am I? Jason Kehl
00:00 / 02:36

Pwy ydw i? Mae hwn yn gwestiwn yr wyf wedi bod yn mynd i'r afael ag ef ers y dechrau. Ers y funud gofynnais am help. Ers y funud penderfynais alcohol ni fyddai'n fy rheoli mwyach. Roeddwn i'n meddwl fy mod yn rhywbeth pan oeddwn yn yfed. Roeddwn i'n meddwl fy mod yn gwybod pwy oedd y rhywbeth hwnnw, ond aeth ar goll yn y siffrwd o yfed cymaint ag y gallwn bob tro roeddwn i'n yfed. Pan fyddwch chi'n cymryd rhan enfawr o'ch bywyd i ffwrdd, boed yn negyddol neu'n gadarnhaol, mae yna ailddarganfod yn digwydd. Yn y bôn, rydych chi'n berson newydd ac mae'n cymryd amser i ddarganfod pwy ydyn ni mewn gwirionedd. Y cwestiwn o "Pwy Ydw i?" wedi dod i fyny sawl gwaith wrth i mi weithio i ddod o hyd i'r fi newydd hon. Rwy'n teimlo fy mod yn dod yn agosach bob dydd, a bob dydd rwy'n edrych fwyfwy, ac rwy'n hoffi'r hyn a welaf o'm blaen.

Ymunwch â ni yn ein cenhadaeth i ledaenu ymwybyddiaeth iechyd meddwl ar draws y byd. Mae eich rhodd hael yn cychwyn yn syth i gefnogi a chaniatáu i ni gyrraedd cymaint o bobl ag y gallwn. Mae angen i'r byd wybod ei fod yn iawn i beidio â bod yn iawn. Ni ddylai neb deimlo'n unig yn eu brwydrau. Diolch am ein helpu i ymestyn ein cyrhaeddiad. Rydyn ni'n Gryfach Gyda'n Gilydd!

Dewch i Ledaenu Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl Gyda'n Gilydd!
Gadewch rodd un-amser. 
$

Diolch am ein helpu ni i wneud gwahaniaeth!

580b57fcd9996e24bc43c530.png
PayPal ButtonPayPal Button

Mae Rocking Mental Health NFP Inc. yn cael ei gydnabod gan yr IRS fel sefydliad elusennol sydd wedi'i eithrio rhag treth 501(c)(3).

  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok
bottom of page